Would you like to enhance your level

of Irish and gain confidence in speaking ?Gaeilge??

Muintearas Béal an Mhuirthead are looking at the

possibility of rolling out Irish Language Training Classes

for Adult Learners and are seeking expressions of

interest. Two levels will be available; a beginner?s and an

intermediate class, which will be based in Áras Inis

Gluaire, Béal an Mhuirthead. Spaces on each class will

be limited.

Please contact nichola@muintearas.com to express your

interest.

Ar mhaith leat feabhas a chur ar do chuid Gaeilge agus a

bheith níos muiníní á labhairt? Tá sé i gceist ag

Muintearas Bhéal an Mhuirthead ranganna Gaeilge do

dhaoine fásta a chur ar fáil agus ba mhór againn dá

ndéanfá teagmháil linn má tá suim agat ina leithéid. Dhá

chineál ranganna atá i gceist: ranganna do thosaitheoirí

agus meánranganna. Beidh na cúrsaí seo lonnaithe in

Áras Inis Gluaire i mBéal an Mhuirthead.

Beidh teorann leis an méid foghlaimeoirí a ghlactar leo i

ngach rang.

Má tá suim agat sna ranganna seo, déan teagmháil le

nichola@muintearas.com